Öz Köz Söz

75,00 TL + % 0
75,00 TL
Ürün Kodu: 9786053250173
Kalan Stok Sayısı: 0
GELİNCE HABER VER
İçindekiler: I. Genel Halk Kültürü - Türkiye'de Halk Bilimi Çalışmalarının 100. Yılını Kutlarken - Türkiye'de Halk Bilimi Çalışmalarının 100. Yılında Temel Sorunlar ve Çözüm Yolları - Türkiye'de Halk Kültürü Müzeciliğinin Bazı Açmazları ve İl Müzelerinin Kazanması Gereken Bazı İşlevler - Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın Şahsiyetinin Yüceliğini Gösteren Bir Olay - SOKÜM Yaşayan İnsan Hazinesi (YİH) Kavramı Işığında Türkiye'nin Yaşayan İnsan Hazineleri - 10. Ölüm Yıl Dönümünde Dr. Mehmet Önder'in Hayatından İlginç Kesitler - Eflatun Cem Güney'in Türk Halk Bilgisi Derneği, Türk Dil Kurumu ve Millî Folklor Enstitüsüyle İlişkileri Üzerine Notlar - Kastamonu'nun Kültürel Turistik Donatımı - Kastamonu'nun Turistik Kültürel Donatımında Ön Plana Çıkarılması Gereken Değerler - Kastamonu Turizmde Sıçrama Yapmak İstiyorsa II. Halk Edebiyatı A. Atasözü, Deyim, Diğer Kalıplaşmış Sözler - Gözden Kaçmış Bir Deyim: "Ne Tas Düşsün Ne Hamam Çınlasın" - Bir Kalıplaşmış Sözle İlgili Sormaca/Anket ve Sonuçları - Gönüllü Bir Halk Kültürü Derlemecisinin Kitaplarındaki Sözlüklere Girmemiş Bazı Atasözü ve Deyimler Üzerine - Yeni Bir Atasözü, Deyim veya Nasreddin Hoca Fıkrası Derlemenin Mutluluğu - Atasözü Deyim Ayrımında Daha Sağlam Adımlara Doğru: Türkiye Türkçesinde Yeni Bir Atasözü ve Deyimler Sözlüğü - "Ata Binmek Bir Ayıp, İnmek İki Ayıp" Atasözü Üzerine - "Dili Şişmek" Deyimi Üzerine - Deyim Sözlüklerine Girmesi Gereken Bir Çeşitleme: "Kulaklarının Üzerine Oturmak" - Sözlüklere Girmemiş Bir Deyim Çeşitlemesi: "Etten Önce Tencereye Girmek" - "Diline/Ağzına Yuva Yapmak" Deyimi Üzerine - "Su Küçüğün, Söz Büyüğün" Atasözüyle İlgili Doğrular, Yanlışlar - "Ağzı Yara Olmak" Diye Bir Deyimimiz Var - Çorumlu Dergisindeki Dil Derlemelerinin Önemi Üzerine B. Halk Anlatmaları -Bolu'da Köroğlu Bilimsel Toplantılarının Başlayışı ve TDK'nin Türk Destanları Projesinde Köroğlu Destanlarıyla İlgili Çalışmalar - Zileli Âşık Eminî Düştü'nün Halk Hikâyeciliği C. Âşık Edebiyatı - Âşık Kemalî'nin Mezarı Kayıp - Âşık Sümmânî'ye Mal Edilip Haksız Yere Onu Töhmet Altında Bırakan Bazı Şiirler - Âşık Şenlik ve Bazı Halk Şairlerimizde Türkçe, Arapça ve Farsça Anlayışı - Talihsizin Talihsizi Bir Halk Şairi: Sivaslı Âşık Talibî Coşkun Ç. Tekke Edebiyatı - "Kaygusuz Abdâl Şiir Dairesi" Çerçevesinde Dört Şiir Üzerine Tanıtım MetniTanıtım Metni
Öz Köz Söz Öz Köz Söz 9786053250173 Öz Köz Söz