Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli - Ali'nin Sırrı

48,00 TL + % 0
48,00 TL
Ürün Kodu: 9786054991037
Kalan Stok Sayısı: 0
GELİNCE HABER VER
“Hünkar” Hacı Bektaş-ı Veli, bugün bile Anadolu’dan Macaristan’a ve Kosova’dan Arnavutluk’a kadar uzanan büyük coğrafyada kurumlarıyla yaşamaktadır.*Ona niçin “Ali’nin Sırrı” denilmiştir?*Mevlana Celaleddin ile Hacı Bektaş’ın çatışmaları nereden kaynaklanmaktadır? *Ahi Evren ile Hacı Bektaş arasındaki derin dostluğun sebebi neydi?*Neden “kızıl başlık” sarmıştır? Bu başlık ile Kızılbaş arasında bağlantı var mıdır?*Bektaşilik ile Alevilik nasıl bir ilişki içindedir?*Hacı Bektaş evlenmiş midir? Babacı Bektaşiler ile Çelebiler nasıl ayrışmıştır?*“Bektaşi Sırrı” nereden çıkmıştır ve aslı nedir?*Osmanlı Devleti’nin ve Yeniçeri Ordusu’nun kurulmasında; Türklerin Balkanlar’a yayılmasında Hacı Bektaş’ın ve “erenler”inin etkisi nedir?*Yavuz Sultan Selim 40 bin Alevi’yi Kızılbaş diye katletmiş midir? Bunun belgeleri nelerdir?*Padişah 2. Mahmud’un düzenlediği 1826 katliamında Belgrad Ormanlarında diri diri yakılanlar kimlerdi?*“Yüksek tabaka”dan çıkmasına karşın “dışlanmış, kötülenmiş kitlelerin önderi” konumuna nasıl gelmiştir? Tanıtım MetniTanıtım Metni
Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli - Ali'nin Sırrı Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli - Ali'nin Sırrı 9786054991037 Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli - Ali'nin Sırrı